AUKCE

Získání nejvýhodnější nabídky pro svou nemovitost

advanced divider

Aukce je forma soutěže u níž dochází k výběru nejvýhodnější nabídky pro prodávajícího.
Aukce probíhá formou obálkové metody.
Aukce není to samé, co dražba. Pro to existuje jiný právní výklad.

advanced divider

VÝHODY aukce pro prodávajícího

 • zjištění ceny své nemovitosti díky maximalizaci potenciálních kupujících,
 • zjištění opravdového zájmu kupujících,
 • prodávající rozhoduje o tom, kdo nemovitost koupí a za kolik podle nabídnutých podmínek,
 • rychlejší prodej než klasickým způsobem
 • pokrytí provize realitní kanceláře a výdělek navíc pro prodávajícího

VÝHODY aukce pro kupující

 • dostat se na prohlídku nemovitosti, aniž by někdo předtím nemovitost rezervoval,
 • možnost ovlivnit kupní cenu podáním nabídky,
 • dostatek času pro rozhodnutí podat závaznou nabídku,
 • v případě konkurence – stejné podmínky pro všechny
advanced divider

Jak aukce probíhá?

 1. V první řadě připravím s prodávajícím nemovitost na prodej. Poradím, co a jak udělat, aby nemovitost byla atraktivní pro co nejvíce zájemců. Následuje profesionální prezentace s kvalitními fotografiemi.
 2. Zveřejním nemovitost a vytvořím a realizuji na své náklady marketingový plán tak, abych přilákala co nejvíce zájemců na prohlídky (v případě neveřejných nabídek oslovím kupující jinou formou).
 3. Prohlídky se konají v 1 nebo 2 prohlídkové dny, kdy zájemci chodí v předem rezervovaný čas.
 4. Zájemce o koupi nechám vyplnit předem připravený formulář Závazné nabídky, přičemž zájemci dostanou termín, do kdy nabídku podají.
 5. Vy, majitelé nemovitostí, dostanete nabídky k rukám a sami si vyberete, která nabídka je pro Vás nejvýhodnější. Kritéria jsou různá – cena, financování, rychlost platby atd.
 6. S výhercem soutěže uzavřeme třístrannou rezervační smlouvu, kam se jasně zakotví podmínky prodeje. 
 7. Po obdržení rezervační zálohy od kupujícího posílám podklady se mnou spolupracující advokátní kanceláři specializující se na právo ohledně prodeje nemovitostí, a která vyhotoví kupní a úschovní smlouvy.
 8. Dále vše probíhá klasickým způsobem – tzn. podpis smluv, načerpání peněz do úschovy, zanesení smluv na katastrální úřad, přepis na nového majitele po uplynutí minimální 20denní lhůty, převod peněžních prostředků na účet prodávajícího, a já zajistím fyzický převod nemovitosti současně s přepisem energií na nové majitele.
 9. Tím je celý proces prodeje formou aukce ukončen.